Vignetter til danske Digtere 1832 J. C. Tode

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
J. C. Tode (født den 24 Juni 1736. † 1806).

Vi vil’ ei sige mange Ord,
Ei hykle eller prale,
Seer Hjertet glad Guds skjønne Jord,
Vi høre Dig at tale.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems