H.C. Andersen Fædrelandske Digte under Krigen (1848-1851) “Den Frivillige”

H.C. Andersen

Fædrelandske Digte under Krigen

(1848-1851)

“Den Frivillige”

Mel. Saa kjæmped de Helte.

Jeg kan ikke blive, jeg har ingen Ro,
Jeg maa med de andre til Leiren!
Vor Sag er retfærdig, og Gud tør vi troe
:/: Er med os, han giver os Seiren. :/:

Aarhundreder Danmark var mægtigt og stort,
Men saa blev der plukket og plukket.
Nu skal de ei gjøre, hvad før de har gjort,
:/: For længe har Danmark nu sukket. :/:

De kan overvælde vort lille Land,
Men rokke ei Mod eller Villie.
Thi nu slaae vi alle til yderste Mand,
:/: Vort Skjold er saa reent som en Lilie. :/:

Jeg føler mig stærk, og jeg kan holde ud!
Tak Moder, Du vil, jeg maa stride.
Med mig er din Tanke og med mig er Gud,
:/: Hvad troer du din Søn da kan lide. :/:

Farvel Allesammen! Jeg har ingen Ro,
Jeg maa med de Andre til Leiren.
Vor Sag er retfærdig, og Gud tør vi troe
:/: Er med os, han giver os Seiren. :/:

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems