Vignetter til danske Digtere 1832 J. Rein

H.C. Andersen digt

Vignetter til danske Digtere 1832

J. Rein (født den 30 Januar 1760. † 1827)

Du tegned’ Blomsten som den groer paa Vang,
Du smiilte gjennem Taarer, naar Du sang.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems