Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister Eduard Helsted 1851

H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten H.C. Andersen. Foto Lars Bjørnsten
H.C. Andersen
Julehilsen til Store og Smaa fra danske Componister
Eduard Helsted 1851

Vers foran hver enkelt Composition:
Han jager afsted med Salernes Flugt;
Om Solen end skinner og Alt er smukt,
I Verden et Billede seer han kun:
Den oplyste Kirke og der staaer hun,
Hans stadige Tanke, den Adens Brud — !
— O, fløi jeg med ham dog i Verden ud!
Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems