Naar Alnaturen slumrer

 H.C. Andersen digt “Naar Alnaturen slumrer” 4. januar 1823

Et digt af H.C. Andersen fra hans Slagelse – tid. Originalen af manuskriptet til digtet tilhører Hr. Otto B. Wroblewsky (1896)

Slagelse tiden var en prøvelse og en plagelse for den kun 17 år gamle Hans Christian Andersen. Det var ham strengt forbudt at skrive digte i stedet skulle han koncentrere sig om at lære de forskellige ting i latinskolen under rektor Simon Meislings strenge ledelse.

Naar Alnaturen slumrer

Og Skoven staaer Vinterdragt
Naar Sneen fyger
Og hurtig stryger
Af Marken hen
Naar Boreas med sine Storme
Besøger Sjølunds skjønne Egne
Og De en Fugleskræmme skuer
Der ensom staaer paa nøgen Mark,
Da tænk paa mig!

H. C. Andersen
Slagelse Den 4 Januari 1823

Kilde: P. Hansen Dansk Litteraturhistorie 1896
Foto: Lars Bjørnsten Odense 2011

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems