Fem og tredsindstyve Smaavers 18.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers

18.

Bruus, Orgel, med din stærke Klang,
Som hørte vi Verdens-Havet!
Den Frommes Tanker under Psalme-Sang,
Ere Perler i toner begravet!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems