Amors spillekort

H.C. Andersen digt 1829

Amors spillekort

Det er dog baade en Skam og Tort
At vi skal være hans Spillekort;
Ja Bonde og Konge nok saa glad,
Med Damen han tager til Herre-Blad
Snart er han inde, snart er han ude,
Han titter jo gjennem hver anden Rude.
Af Hjerter har han en mægtig Flok,
Men Kjærlighed giver dem alle nok.
Et Kors han sætter for hver som døer,
Saaledes faaer han ihast sit Klør.
Paa Graven bliver jeg Spaden vaer,
Den sætter han paa et Kors som Spaer.
Saa spiller han lystigt Livet bort,
Og vi maae tjene som Herrefort.

H.C. Andersen

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems