Fem og tredsindstyve Smaavers 10. H.C. Ørsted ( Under hans Portrait)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
10. H.C. Ørsted ( Under hans Portrait)

Da Tanke-Lynet udsprang fra din Pande
En større Seekraft Videnskaben fik.
En umaalt Skat Du gav til Verdens Lande
Og gjennem alt det Skjønne i det Sande
Til Gud du fører os med åbent blik

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems