Vignet A. Bording

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
A. Bording (født den 21 Februar 1619. † 1677).

Den muntre Skjald i Muld er gjemt,
Hans Strængeleeg staaer reent forglemt;
Gjør den igjen for Støvet fri,
Endnu er’ Tonerne deri.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems