Fem og tredsindstyve Smaavers 24. Flyttedagen i April. (1830)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers

24. Flyttedagen i April. (1830)

— I Kjælder og i Stue, ja selv høit under Tag
Faaer man Begreb om Chaos, thi det er Flyttedag.
— Nu kommer der en Liigvogn, see Følget er saa stort,
Det er en fornem Herre, der ingen Ting har gjort;
Han flytter— og hvis rigtigt man tør Avisen troe,
Da er han meget salig og skal i Himlen boe.
Nu staaer han alt deroppe og bukker med er Smiil,
Dog jeg er grumme bange, han løber der April!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems