H.C. Andersen sang Sang til Landsoldaten Ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851

H.C. Andersen sang

Sang til Landsoldaten

Ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851

Mel. Den Gang jeg drog afsted.

:,: Dengang Du drog af sted, :,:
Vor Herre han var med,
Ja Vor Herre han var med;
Du gik til ærligt Slag
For Danmarks gode Sag,
Og alle danske Hjerter bleve eet paa Kampens Dag.
Igennem Hegn og Moser, hvor Kugleregnen faldt,
Gik freidig Landsoldaten, det kunde ei gaae galt,
Og derfor er vi stolt af Dig, vor Landsoldat!
Hurra, hurra, hurra!

:,: Den danske Pige brav, :,:
Sin blanke Guldring gav,
Af Hjertet gav hun den,
Ja meer, sin bedste Ven,
Som rigest’ Frøken gav hun der sit Allerbedste hen;
Og Helte gik til Himlen, for Dannebrog de bad,
Vort Seirs-Blus af Fjenden blev tændt i Frederiksstad;
Der Holger Danske stod, den tapre Landsoldat!
Hurra, Hurra, Hurra!

:,: Da Du drog hjem, den Dag, :,:
Den glade Hjemkomst-Dag,
Da vaied Krands og Flag.
Til Møde drog vi ud,
Med Sang og Glædes-Skud,
Og der blev grædt af Glæde, og for Seiren takket Gud.
Din gamle Fa’er og Mo’er og din Pige med hun kom,
Det næsten fik ei Ende med Kys og med Svingom!
Du flinke, brave Søn! Du tapre Landsoldat!
Hurra, Hurra, Hurra!

:,: Paany med Sang og Flag, :,:
Staaer Festens Dag i Dag
Fra Skoven i fin Dragt
Er grønne Grene bragt.
Og Dandsesalen stadset ud og Roserne indlagt,
Og alle Øine lyse, de har nu Hjerte-Sprog:
“See, her er vore Karle, som Seiren til os tog!”
Al Danmark takker Dig, Du tappre Landsoldat!
Hurra, Hurra, Hurra!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems