Fem og tredsindstyve Smaavers 4.

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
4.

En Forgrund med en smule Grønt
Et Træ, — men det maa være kjønt
En Luft og saa er det forbi,
Saa har man strax et Maleri.
Men til et Digt? — Hvad skal der meer?
Her strax man et for Øiet seer!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems