Med mine “Samlede Skrifter”

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med mine “Samlede Skrifter”
(Til Jonas Collin)

Du voxte op i mit Hjertes Hjem,
Som Slægtning jeg paa Dig holder.
Tag her min Tanke-Skat, den gjem,
Mens dit eget Liv sig udfolder.
Og naar Du saa staaer med sølvhvidt Haar
Og jeg er, hvor Du skal komme, —
Husk, Du var mig kjær fra dit første Aar,
Og bliver — hvor Aarstal er omme.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems