Vignetter til danske Digtere 1832 C. Winther

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
C. Winther (født den 29 Juli 1796. † 1796).

At snitte smukt i Træ, en Gud Dig lærte,
Stolt staaer det her, dit Digternavn deri,
Natur og Poesi er i dit Hjerte,
Natur og Hjerte i din Poesi.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems