Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser

H.C. Andersen
Deviser med Presenter
Med H. P. Holsts: Den lille Hornblæser *)

*) Dette Vers fandtes blandt Andersens Efterladenskaber, dog ikke med hans Haandskrift. Etatsraad H. P. Holst har imidlertid paa Forespørgsel erklæret, at han sikkert troer, A. er Forfatter til dem.

I Kampens Stund han blæste kjækt
Blandt Seiersraab og Sukke, —
Men nu, da Stridens Saar er lægt,
Han blæser for de Smukke.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems