H.C. Andersen Leilighedsdigte 15. Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen

H.C. Andersen Leilighedsdigte 15.

 Sang til den kjære Oldemoer A. C. D. Drewsen

 paa hendes Fødselsdag, den 12te Januar 1852.

Og nu en Sang for Oldemoer,
Den Milde, Kloge, Kjære!
Vi Alle synge vil i Chor,
Saaledes skal det være!
Gid Rigmor *) kunde synge med
Som Børnene hos Thieles, **)
Saa sang hun — mens i Kjærlighed
Her gjennem Taarer smiles. ***)

Derudenfor er Luften klar,
Men kold med Nordens Vinde;
I Børn og Børnebørn Du har
Din Blomsterflor herinde.
Og Kinden blusser, Øiet leer,
Dig vil de Alle glæde,
Og naar Du ind i Hjertet seer,
Seer Du dit Herskersæde.

Engang — ja, naar vi skilles ad,
Det skeer kun for at mødes;
Paa Mødet tænker Hjertet glad,
Og sød Fortrøstning fødes.
Kort er et Jordlivs Fødselsdag,
Men langt og deiligt Aaret;
Paa Kjærlighedens Vingeslag
Du bliver hos os baaret.

Dit Øie hviler paa os nu
Med stille, store Tanker!
Ja, Oldemoer, saa smuk er Du,
Saa ungt dit Hjerte banker!
En evig Ungdom Sjælen fik,
Fra Øiet lyser Straalen!
— Og nu: Hurra paa gammel Skik!
For Oldemoer er Skaalen!

*) Hendes Sønne-Datter-Datter.

**) Just M. Thielses Børn vare hendes Datter-Datter-Børn.

***) Fru D. var dengang meget legemligt lidende.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems