H.C. Andersen: En Reisende

H.C. Andersen digt 1847

En Reisende

I den lille Kjøbstad er en Gade

Hvor ei Tiden har forandret stort;
See, det gamle Vertshuus sin Facade
Vender ud mod Kirkegaardens Port.
Her er jo et Herberg paa hver Side,
Hvor mon bedst man hviler gad jeg vide.
Jeg maa ind til Venstre denne Gang
Biblens Byer saae jeg, Upsals høje,
Londons Tunnel! hvad har jeg ei seet!
Verdens Steder gled forbi mit Øie,
Øiet dog har mere grædt end leet.
O jeg har en Længsel efter Hvile
Og jeg har dog intet Dagværk gjort.
Sove maa jeg, styrtes, handle stort,
Over Solen Trillioner Mile, —
Jeg er træt, imorgen maa jeg ile,
Død, luk op, dit store Herberg Port!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems