Vignetter til danske Digtere 1832 F. C. Sibbern

H.C. Andersen digt 

Vignetter til danske Digtere 1832 – F. C. Sibbern (født den 18 Juli 1785)

Selv uden Mandens Navn og hvert Hentydnings-Stof,
Jeg skulde næsten troe, man seer til hvem jeg sigter.
— Gid hver en Digter var saameget Philosoph,
Som denne Philosoph har viist, at han er Digter.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems