H.C. Andersen Bryllupssange 2. Den 22de April 1847

H.C. Andersen

Bryllupssange 2.

Den 22de April 1847

(I Kirken)

Det er en hellig Dag blandt Livets Dage, En Alvors Dag, der kalder Tanken frem; Thi Qvinden skal fra Fædre-Arnen drage, Og Manden bygger sig sit nye Hjem; De skulle ærligt dele Sorg og Glæde, Forædle, virke i den store Kjæde. Det er en hellig Dag, den er nu vorden. I Jesu Navn! Guds Villie skee paa Jorden!

Hvor To i Troskab blev hinanden givet Ja, ret forstaae og elske inderligt, Der taler Gud igjennem Hverdagslivet, Og det forvandles til et Skjønhedsdigt; Jer kjære To vi her vor Hilsen bringe, Mens Bønnen løfter sig paa Psalme-Vinge. En Alvors Stund det er, den søde Lykke! Og Lykken er, hvor fast paa Gud vi bygge!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems