Vignetter til danske Digtere 1832 P. Wulff

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
P. Wulff (født den 26 November 1774. † 1842).

Tak for hver Bretlands evig blaa Kjærminde,
Tak for din Orlogs-Sang, saa rask og skjøn.
Du bandt „en Krands af Tang, som Bølgen grøn,
Og hang paa Vraget, hvorfra Perler rinde.“

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems