H.C. Andersen: Bryllupssange 5. Mathilde Stæger og Niels W. Gade

H.C. Andersen

 Bryllupssange 5.

 Mathilde Stæger og Niels W. Gade

 (den 12te November 1857.)

 (I Kirken)

Igjennem Orglets stærke Klang
Gaaer Alvor selv i Glædes-Sang
Paa Livets store Dage;
I gjennem Bruds og Brudgoms Bryst
I denne Stund med al dens Lyst
Just Alvors Tanker drage;
Ttabt og vundet
Straaler frem som Perler fundet,
Volde Glæde,
Selv i Fryd er sødt at græde!

Du Høitids-Dag, du Alvors-Stund,
Hvor Pagten de med Haand og Mund
Besegle her paa Jorden,
Den Pagt paa Sammenhold og Tro,
Den Pagt i Kjærlighed, hvor To
For Gud som Een er vorden.
Solskins Straale
Er i Huset Du, o Qvinde!
Og derinde
Manden være Kraft og Ære!

I Jesu Navn det sluttet staaer
Et samlivs rige Tid opgaaer!
Hold fast i Savn og Lykke!
Fra Himlen selv see Øine ned,
Velsignende i Kjærlighed
Det Hjemmets Hjem,I bygge.
Orgelsangen
Lyder nu med Hjerte-Klangen:
Glæde! Glæde!
Ind til Samlivs Held I træde!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems