H.C. Andersen Paa Kirkegaarden. † Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav.

H.C. Andersen

Paa Kirkegaarden.

† Ved Botanikeren Jens Wilken Hornemanns Grav.

(Afsunget af Studenter.)

(1841.)

En ældre Ven Du var os, Dig vi fulgte,

Og Blomstens hieroglypher vi forstod,

Vi saae den Verdens Storhed, Bladet dulgte,

Og fik Dig kjær, Du var saa klog og god.

Du Blomsters Ven skal mellem Blomster hvile,

Vi følge Dig i Dag for sidste Gang,

Men Du er taus, dit Øie kan ei smile,

Og vore Sange — ! o, Du elsked’ Sang!

Den var som Blomstens Duft Dig dyrebar!

Farvel! — Vi hid til Blomsterne Dig bar.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems