H.C. Andersen: Leilighedsdigte 3 En splinterny Dandse-Vise

H.C. Andersen Leilighedsdigte 3

En splinterny Dandse-Vise

En splinterny Dandse-Vise (Ved Indvielsen af et nyt Huus 1832)

Motto: Op til Dands! til Dands!
eller:

Der er saa mange smukke Piger,
Som vil ha’e dem en Svingom,
De begjære Tambourmarschen,
Smukke Pige vend Dig om!
Dandse og trampe,
Saa Skoesaalerne falder – af.

(Con expressione.)
Spil lystigt paa Violen,
Alt dandser, tro mit Ord!
See, Jorden rundt om Solen
Og Maanen om vor Jord.
Vi dandse med hinanden,
Selv Hjertet vil afsted,
Og faae vi lidt i Panden,
Saa dandser Stuen med.

(Affecteert.)

Selv Politiken siger,
At Alt i Dands gaaer op,
Man dandser der fra Riger,
Og Hoved fra sin Krop.
Selv Hjertets Drømme-Scener
For Dandsen har Behag;
Om hende Hjertet mener,
De dandse Nat og Dag!

(Piano.)

Træd let, og træd med Ynde,
Især paa dette Sted;
Thi Huset kan begynde
At ville dandse med;
Det er jo nyligt lavet,
Det kjender Verden lidt,
Og er just ei begavet,
Som vi, til Dandse-Trit.

(Forte.)

I alle Vrdens Zoner
Vort Liv i Dands hengaaer,
Først læres Positioner,
See, det er Barndoms Aar!
Nu følger Drengealder,
Man vover Liv og Hals;
Vor vilde Dands man kalder
En lille holsteensk Vals.

(Amoroso.)

Derpaa man inclinerer
Og valser nok saa net!
Men Hymen det generer,
Hun ynder Menuet.

(Dolce.)

Snart søger man et Stade,
Man hviler begge To;
Saa dandses Galopade
Til Grav og Himmelbo!

(Fortissimo.)

Ja, Dandsen vil vi træde,
Om Barmen end er trang.
O Dands, Du er vor glæde,
Dig bringe vi vor Sang!
Imens det os er givet
At være ungdomsfroe,
Vi dristigt vover Livet
Og vore Dandse-Skoe!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems