54. I Foraaret i Kjøge *) (Til lille Charlotte)

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen

54. Smaavers

54. I Foraaret i Kjøge *)
(Til lille Charlotte)

En lille Lærke Qviddrende kom
Henover Kjøge den sang;
I Hønsegaarden en Høne løb om
Den sagde: “Nei hør dog engang:
Den bilder sig ind efter eget Skjøn
At ingen sligt hørte og saae,
Just jeg kan Klukke og Triller slaae
Og saa er jeg en af de Kjøge-Høns,
Man han lave Suppe paa.”

*) H.C. Andersens sidste Digt

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems