H.C. Andersen 1847: Man siger Poesien er et Frimureri

Tekst i et album tilhørende digter og apoteker S. J. van den Bergh

“Man siger Poesien er et Frimureri,
Man kjender strax hinanden – dog mere end
Poesi
Er Blusset i et Øie, det viser Sjæl og Mand
Vi blive altid Venner, vi Børn fra Nordhavs
Strand
Liig er vor Sang, vort Hjerte, ligt er vort
grønne Land.

H.C. Andersen
Haag 20. juni 1847″

Teksten findes i et album tilhørende digter og apoteker Samuel Johannes van den Bergh (1814-1868) 20 juni 1847 i Den Haag Holland. Kilde: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek.

Om dette skriver H.C. Andersen i sin dagbog for søndag 20.  juni 1847 følgende “Afskeds Vesit hos Morgenstjerne, Maltitz …. Formiddag hos Van der Vliet, hvorhen jeg gik, skrev i to Album. Min Improvisator er kommet her til oversat paa fransk”.

Lars Bjørnsten Odense

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems