H.C. Andersen Paa Kirkegaarden. † Fru Henriette Wulff født Weinholdt (1836)

H.C. Andersen

Paa Kirkegaarden.

† Fru Henriette Wulff født Weinholdt

(1836)

I Hjemmet er nu Sorgens stille Qval,

Der hvor en Moder savnes bliver øde,

Og hun var Moder med sin hele Sjæl,

Og mere kjærlig Hustru aldrig døde!

Er Tabets dybe Smerte først grædt ud,

I prise Gud, som hun hans Dødsbud priste;

Hun lider ikke meer, hun er hos Gud,

Jord dækker ikkun Jord i hendes Kiste!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems