30. I Rom 1841

H.C. Andersen

54. Smaavers

30. I Rom 1841

Fra Hjem og Venner komme ingen Breve;
Stor er min Længsel — thi jeg er en Daare:
Hvis der var noget Ondt, de sikkert skreve,
Jeg faaer kun Brev, naar Brevet ret kan saare.

Kilde: H. C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. Anden udgave. Kjøbenhavn. C. A. Reitzels Forlag 1879.

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems