“En Stemning” skrevet i Setúbal 1866

Original manuskript til ” En stemning” 1866

Baggrunden for digtet

Dette vemodige digt er skrevet i Portugal under H.C. Andersens besøg hos ungdomsvennerne O’Neil fra det wulffske hjem. Mindet om Henriette Wulff og krigshandlingerne satte sit præg på dette digt. Læs H.C. Andersens rejsebeskrivelse “Et Besøg i Portugal 1866

H.C. Andersens rejse til Portugal har været lang og besværlig og Andersen tænker på, hvordan han nu nemmest kan komme hjem. Tankerne går til Henriette Wullf og frygten kommer til udtryk i det brev han skriver til Jonna Stampe den 11. juni 1866 “… Hjemreisen maa gjøres til søes, ihvor lidt jeg har Mod paa at Gaae ud paa Oceanet, paa hvis Bund Jette Wulff hviler….” Henriette Wulff var en elsket barndomsveninde af H.C. Andersen og omkom  den 13 september 1858 på Atlanterhavet ved dampskibet “Austria”s forlis.

Senere på året i oktober 1866 skriver H.C. Andersen et brev til sin ven I. P. E. Hartmann om en aften i Setubal i Portugal og om et mindedigt Andersen bl.a. skrev om tabet af Henriette Wulff “……det kommer til Dig med Brev og gaaer derpaa op i Røg som Fidibus for Cigaren; mens den brænder, nyn imidlertid en ny Melodie, jeg kan lægge under et Qvæde, som kom mig fra Tanken eller Hjertet en Aftenstund i Setubal; det var en Stemning, og dem have vi Alle….”

       En Stemning

(Skrevet i Setúbal 1866)

Jeg Guds verden har seet;
Jeg har grædt der og leet;
Visner hen roser hvide og røde!

Når min stjerne går ned;
mon i klarhed jeg ved
hvad ustandseligt jeg går i møde?

I den rullende sø
skal min tanke der dø,
det levende blive det døde?

hvad jeg følte og sang
skal det dø som en klang
i det udstrakte mægtige øde?

H.C. Andersen

Henriette Wulff (1804 – 1858) Wulff, Hanna Henriette Friederiche. Født 24.9.1804 i Kbh, død 13.9.1858 på Atlanterhavet. Udsnit af maleri af August Schiøtt 1853

 Foto Lars Bjørnsten Odense

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems