Fem og tredsindstyve Smaavers 52. Indskrift paa en ny Bygning (1853)

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
52. Indskrift paa en ny Bygning (1853)

Hvo der vil sætte Huus efter hver Mands Sind,
Han bygger et Huus hen i Veir og Vind.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems