Fem og tredsindstyve Smaavers 49. Skrevet i Pyrenæerne den 7de Juli 1846.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
49. Skrevet i Pyrenæerne den 7de Juli 1846.

I Kjære hjemme fylde al min Tanke
I voxe der saa selsomt meer og meer!
Mit Bryst det sprænges vil! og dog jeg seer
Jo Eder for mig bag en magisk Skranke,
Saa nær, og dog saa mile, mile-vidt.
O, hvor jeg elsker Eder! elsker Eder!
Mon vel vi samles? Gud derom jeg beder.
Kan Længsel sprænge Hjertet, sprænges mit!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems