H.C. Andersen; Længsel med Potterne. IV.

H.C. Andersen

 Længsel med Potterne.

 IV.

 “Lad Fovlen flyv’ 
Lad Taagen dryv“ —
Sallingboe Hyrdesang

Hist hvor man kun seer Lyngen groe,
Der laves Jydepotter jo!
Der laves store, laves smaa,
Paa Vognen snart de pakked’ staae,
Og see, med Potter rigt begavet,
Den reiser langveis over Havet.

Ak see, nu kjører den afsted!
Og Pottefaderen er med;
Hans lille Dreng ved Døren staaer,
Med nødbrun Kind og gule Haar,
Han seer paa Vognen, som nu kjører,
Og sært det i hans Bryst sig rører.

Han føler, nei, han veed ei hvad!
Med Potterne han reise gad,
At see Soldater, Skov og By,
Med Kirketaarne høit mod Sky;
Ja Havet med de stærke Strømme,
Og Alt, hvad han kun saae i Drømme.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind  1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems