H.C. Andersen Fædrelandske Digte under Krigen (1848-1851) “Herregaards-Skytterne”

H.C. Andersen

Fædrelandske Digte under Krigen

(1848-1851)

“Herregaards-Skytterne”

Som Tegn om gamle Tider hjemme,
Om Ridderborg og Ridder-Mod,
Vor Bøsse løfte skal sin Stemme;
For gamle Danmark Ungdoms Blod!
Mand staaer ved Mand,
“Med Gud, for Konge og Fædreland!”
Nu kommer Herregaards-Skytten!

Det er den sorte Jæger-Skare
Med dansk Cocarde og Hanefjer;
Blandt Fjendens Flokke skal vi klare,
Vort Øie Hjertestedet seer.
Mand staaer ved Mand,
“Med Gud, for Konge og Fædreland!”
Nu kommer Herregaards-Skytten!

Tro ikke, Landet er ei lukket,
I Folket Holger Danske staaer!
Hver fjendtlig Fugl skal blive plukket,
Hvis Vinge over Gjerdet slaaer!
Mand staaer ved Mand.
“Med Gud, for Konge og Fædreland!”
Nu kommer Herregaards-Skytten!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems