36. Med en Afbildning Af den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin.

H.C. Andersen Information

H.C. Andersen

54. Smaavers

36. Med en Afbildning
Af den Gaard i Bredgade, som i en Aarrække beboedes af Geheimeraad Collin.

Alt skifter om paa Tidens Bud

Alt kommer og forsvinder;

“Den gamle Gaard” er slettet ud,

Staaer kun i “gamle Minder”

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems