H.C. Andersen Paa Kirkegaarden. † Digteren Adelbert von Chamisso ( Død i Berlin den 21de August 1838.)

H.C. Andersen

Paa Kirkegaarden.

† Digteren Adelbert von Chamisso

( Død i Berlin den 21de August 1838.)

Saa har jeg mistet Dig, Du Ejegode!
Din Trøst, din Glæde hører jeg ei meer.
Du saae i hvad vor Herre mig betroede,
Saaå meget, som kun Faderøiet seer.
Er det forfængeligt, jeg i min Smerte
Just føler, hvad jeg ved dit Bifald vandt,
Nu meer end før, Du læse kan mit Hjerte,
Nu bedst Du seer, hvorvidt dit Haab var sandt.

Der fløi en Svane rundt om hele Jorden,
Den lagde Hoved i den Vildes Skjød,
Og Kjærlighed den vandt i Syd, som Norden,
Fra Hermanns Skove dine hymner lød;
Sidst var det Føde-Egnens Friheds-Sange, *)
Og verdenshjemlig blev hiin Melodi;
Da brast det Hjerte, hvoraf ei er mange,
I Sorg staaer Videnskab og Poesi.

*) Chamisso var født i Frankrig af franske Forældre. Hans sidste Værk var den i Forening med Gaudy udgivne tydske Omdigtning af Berangers Sange.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems