Vignetter til danske Digtere 1832 J. Sorterup

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
J. Sorterup († 1722)

Du digted’ for Dansken en Sang under Ø,
Den burde hver Dannemand kjende,
Den havde den Skjæbne, den aldrig vil døe,
Med Dig vil det samme vist hænde.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems