Fem og tredsindstyve Smaavers 34. Da hun dandsede.

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
34. Da hun dandsede.

Blev Tonen synlig, o hvor smukt,
Fik Rosen Vinger, hvilken Flugt!
Vi ønske det — og det er skeet,
Dig har vi jo i Dandsen seet!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems