Med en Deel Sparebøsser

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med en Deel Sparebøsser
solgte paa en Bazar under Krigen 1864 til daglig Indsamling for de Udcommanderedes Koner og Børn

Hver dag læg hen som Hjertets Tavlepenge
En lille Skilling eller to,
Og du skal see, om ikke meget længe
Vil Skillingen til Daler groe.
Og Du vil, alvorsfuld og glad tillige,
Forstaae, hvad Rigdom siger nu:
Imens Soldaten Skjærmer Soldaten Danmarks Rige,
Hans Børn og Hustru skjærmer Du!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems