Vignetter til danske Digtere 1832 C. N. Rosenkilde

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt

Vignetter til danske Digtere 1832

C. N. Rosenkilde (født den 8 Januar 1786)

I godt Humeur kom Komus fra et Gilde:
„Nu ogsaa jeg vil skabe en Poet!“
Som sagt, saa skeet,
Han havde neppe leet,
Saa fik vi — Rosenkilde.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems