Med en Terracotta-Figur af Bissen.

H.C. Andersen
 
Deviser med Presenter
 
Med en Terracotta-Figur af Bissen.

En Dandserinde fra Bissens Haand,

Formet i Leer og født i Aand!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems