Fem og tredsindstyve Smaavers 56. Broderet paa et Guitarbaand til en Kriger .

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers
 
56. Broderet paa et Guitarbaand til en Kriger .

Sang i Hjerte, Sværd i Haand,
Over Dig den danske Aand.

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems