,,Hæv Dig vor Sang!”

H.C. Andersen digt 1850

Nogle Viser: IV

,,Hæv Dig vor Sang!”

Mel. Hvis et godt Raad I følge kan!

Hæv Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat,
Har man kun Røst, paa den megen gode Spisen!
Blæse være Røsten! er bare Hjertet godt,
Man kan indvortes følge med i Visen!
:,: Hjertet slaaer Tact og Øiet leer,
Her Ingen er, som fordrer meer! :,:

Rosenhækken har Geburtsdag i Guds Sol,
Roserne dens Børn, de drikke Dug og nikke.
Hver har sin Stilk, vi sidde paa en Stol,
De dufte, men vi Andre vi drikke,
:,: Alle synge samme Skaal i Chor:
Din Skaal, Du kjære Bedstemo’er! :,:

Skjænd passer ei, og dog vi skjænde maae,
Fødes i November, det er ikke rigtigt!
Det er jo umuligt at vi kan Blomster faae!
Til en Fest er Blomster noget Vigtigt!
:,: Nu maae vi binde en Tone-Bouquet,
Dog Hjertets Sang er aldrig slet! :,:

Blomster har Du selv i Hjertets Mindebog,
Blomster, som kan Sindet styrke og fornøie.
Dengang Nattens Sky hen for dit Øie drog,
Stærkt og klart saae dit indre Øie!
:,: Skyen tager Flugt! — dog nok er sagt,
Du os forstaaer: Skaal Solens Pragt! :,:

Der boer i hvert et Bryst, som elsker ret,
Toner, som ingen Digter kan udsige;
Han kun peger hen — men vi, vi føle det,
Det er Summen fra Kjærlighedens Rige!
:,: Hjertet har seet da Skyen laae,
Hjertet vil og vor Sang forstaae! :,:

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems