Vignetter til danske Digtere 1832 H. C. Sneedorf

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
H. C. Sneedorf (født den 22 Marts 1759. † 1824).

Vel svigter den vingede Ganger tidt,
Men Du satte Guldhjul for Gangerens Skridt.
Ei Verdens Prosa Du gik forbi,
Du viste, der laa Poesi deri.
„Hil være Herr Henrik!“

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems