Fem og tredsindstyve Smaavers 22. Med Lindgreens Portrait

H.C. Andersen digt 1854
 
Fem og tredsindstyve Smaavers

22. Med Lindgreens Portrait

Tre Slægter har din Ild, dit Lune kjendt,
Du virked’ ei for Øieblikket ene:
Een Stjerne meer om Holbergs Navn blev tændt,
Da Du Dig viste paa den danske Scene!

Digtet herover og andre er samlet under titlen “Fem og tredsindstyve Smaavers”. Mange af disse digte har tidligere været trykt i forskellige digtsamlinger, rejseskildringer, tidsskrifter, ugeblade, lejlighedstryk m.fl.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems