Liden Kirsten og Prins Buris 1869

H.C. Andersen digt 1869

Liden Kirsten og Prins Buris

Der var en Duft af det friske Hø,
Og Luften var klar som den stille Sø;
En deilig Stjerne funkled i Øster.
Med Kind mod Kind to Lykkelige sad,
Ret som i Rosen sidder Blad ved Blad;
Det var Prinds Buris og Kongens Søster.
Et kys, endnu eet, saa skiltes de ad.
En Drossel fløited sit Elskovs-Kvad.
I Pragt, med bitter Frugt, stod Tjørnehækken;
Dugdraaber faldt som Taarer ned i Bækken.

En Midnat var det; med Vold og Magt
Prinds Buris blev, blindet, i Lænker lagt.
Mens lystig Musik lød fra Slottets Sale.
Der dansed en Qvinde med Skarlagens Flig,
Valdemars Søster, bleg som et Lig.
Som det skarpe Sværd faldt Kongens Tale:
“I dandsen groer Kinden nok frisk og rød
“Som Konge-Rosen, Prins Buris brød.
“For Sladdererens Gift jeg udsletter din Brøde!”
— Og kongen dandsed sin Søster til døde.

Et Fangetaarn var der ved Vestervig;
Der jordede man Liden Kirstens Liig.
Hvidtjørnen sin Blomst paa Graven lagde.
Hver Aften aabnedes Taarnets Dør,
Og ud kom en Blind, saa svag som et Rør;
Fra Fængslet til Graven hans Lænke rakte,
Om denne Naade han Kongen bad.
Og Duggen som Taarer faldt fra hvert Blad.
Paa Kirstens Grav brast Buris’s Hjerte.
— Et Sagn, en Sang er nu hiin Elskovs Smerte.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems