H.C. Andersen Stambogsblade III. Fire Blade skrevne i St. Goar ved Rhinen

H.C. Andersen
Stambogsblade

III.

Fire Blade skrevne i St. Goar ved Rhinen

1
Naar Hyacinthens fine Klokker klinge,
Og Alfen om sin Slægt fortæller der,
Jeg husker Dig — og Tanken paa sin Vinge
Staaer ved St. Goars kjendte Morbærtræer.

2
Du som en Huusalf stille sysler inde
I Stuen, hvor der var saa hyggeligt;
Saa riig paa Hjerte er den tydske Qvinde,
Men altfor fattigt her mit danske Digt.

3
Dit Barne-Smiil, dit tankefulde Øie
Er Billed af den Sjæl, som i Dig boer.
Min Tanke bærer det til Nordens Høje,
Hvor duftende Erindrings-Blomsten groer;
De gode Timer glemmer Hjertet ei.
Det Søndags-Solskin selv ved Loreley.

4
Bogen kom først, og jeg kom sidst,
Det for mig selv var det Bedste vist;
Skudsmaalet først, Personen siden!
Hold lidt venligt paa Begge i Tiden!

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems