16. Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven,

H.C. Andersen

54. Smaavers

16. Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven,

Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven,
Ved ham hold fast i Lykke, Sorg og Savn!
Da gaaer Du sikkert som i Barndoms-Haven,
— Vor hele Vej fra Vuggen og til Graven
Er fra en Moders til en Faders Favn.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems