Vignetter til danske Digtere 1832 N. F. S. Grundtvig

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt

Vignetter til danske Digtere 1832

N. F. S. Grundtvig (født den 8 September 1783).

Stolt synger Bølgen gjennem Issefjord,
Om Kjæmpelivets Undergang i Nord,
Fra Roeskild’-Kirke toner det paa Vang,
— Som Bølgen og som Org’let, er din Sang.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems