Vignetter til danske Digtere 1832 Hr. Mickel i Odense

H.C. Andersen Information Odense

H.C. Andersen digt 
 
Vignetter til danske Digtere 1832
 
Hr. Mickel i Odense (levede i Slutningen af det 15 Aarhundrede *).

Et fremmed Navn det hjelper strax,
Saa kjendes man af Flere,
Han var for os en dansk Hans Sachs,
Ja næstendeel lidt mere.
Hans Rosenkrands er nu lagt hen,
Men ægte Guldet er i den.

* See Nyerups og Rahbeks Bidrag til den danske Digtekunsts Historie.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind. 1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems