H.C. Andersen digt: Til Benny 5. juni 1837

I Jyllandsposten fra den 10. april 1905 findes der trykt to utrykte digte af H.C. Andersen. Det ene hedder “Ynglingens Klage”. Ifølge sdu.dk skulle det være tryk første gang i Dags-Telegrafen, 15. 8. 1875, Nr. 217. Endnu et Mindeblad fra H.C. Andersens Ungdomstid. Det andet utrykte digt er dateret den 5. juni 1837 og hedder “Til Benny”. Der findes ingen yderligere oplysninger om dette digt. Afskrift af omtaletekst er sket til nudansk, hvorimod afskrift af digte er som det forefandtes. Lars Bjørnsten Odense 10. oktober 2015.

To utrykte Digte af H.C. Andersen

Et andet, hidtil ikke offentliggjort digt, hvis original er i professor Nicolaj Bøghs besiddelse, stammer også fra en tidligere periode i H.C. Andersens liv. Hvem adressaten er, forlyder der desværre ikke noget om. Det hedder:

Til Benny
den 5. juni 1837

Du kjender Øen hist i sølvblaa Vove
Med Oldtids Høie og med grønne Skove.
Der aabnede sig første gang mit Øje
Og skued’ Himmelen og Danmarks Høje.
Min Vugge stod ved Armods nøgne Mur,
Men kun jeg saae Guds herlige Natur.
En vældig Længsel steg i Barnets Bryst
Og rev mig fra min kjære Drømmekyst !
Jeg frygted ikke Livets barske Vinde,
Jeg saae, jeg fulgte kun min Sanggudinde.
Mit Skridt var rask, dog ej jeg frygte kunde,
Jer stod jo i mit Danmarks Bøgelunde.
Jeg vandred barnlig frem i Herrens Navn,
Og Gud og Danmark tog mig i Favn.
Ej har jeg Gaver jeg kan Vennen række,
Min Ejendom er kun en Blomstersnække,
Dog Harpen følger med paa Livets Gang;
Og tag da, hvad jeg har – en simpel Sang.

Din oprigtige Ven
Andersen

(Efter “Natt.”)

Du kan se flere af  H.C. Andersens digte her!