H.C. Andersen: Maskerade-Vers uddelte af en Spaaqvinde

H.C. Andersen

Maskerade-Vers uddelte af en Spaaqvinde

 1.

Gamle Gunhild fra “Barselsstuen,”
Boer paa fjerde Sal hos Fruen
Omm i Sanct Gertrudstræde,
Dit Besøg vil hende glæde;
Hun kan Fremtids Syn Dig skaffe,
Hun kan spaae i Kaart og Skarn,
Jeg er hendes Barnebarn.

2.

Tro paa Ingen, ei Dig selv
Godt humeur Du prise!
“Lystig hen ad Livets Elv!”
Være din Devise.

3.

Klæd Dig ikke i Rødt, ikke heller i Blaat,
Men altid i Lilla, saa gaaer det Dig godt.

4.

Gjør Ægteskabs Tilbud i Dags-Avisen,
Men tag kun Den, som har Pengegrisen;
Thi Penge — Penge — Du kan troe mit Ord,
Penge blev en Magt paa denne Jord.

5

Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner
Du bliver en Guldmynt, jeg sværger ved Berner,
Du fylder Kassen med Ører og Kroner,
Du løber op til selv Millioner,
Vælg denne Bane — gaa ikke i Spaaner!

6

“Natten lang
Dands og Sang
Til Musik og Bægerklang!”
Det for Dig er Livets Gang.

7

Nu er Du paa Maskerade,
Og det paa Højbroplads;
Imorgen paa Østergade,
Saa er Du Lykkens Mads.

8

Du er Poet,
Du er Prophet,
Du er En, jeg aldrig har seet;
Men fra Hoved til Fødder
Er Du proppet med Lykkens Nødder.

9

Der voxer for Dig, — ja vær Du glad!
— En Kjærest paa hvert et Veibredblad.

10

Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen,
Stormen suser fra Nordkap til Hveen;
Men Du skal faae, til Kulden har Ende,
Penge nok til Kul og til Brænde.

11

Mig Gamle spørger Du Unge,
Hvad Skjæbne Dig forestaaer.
“”Pyt”, sagde Peer til Kongen!”
Ja det er det Svar, Du faaer.

12

Mandag være Dig Mærke-Dag,
Paa den skal Du heise dit Bryllupsflag.

13

Naar Vaaren rider Sommer i By,
Faaer Du en Hat af Silke — eller Bly!

14

Jeg føler dit lille Hjerte dikke —!
Jeg spaaer Dig — nei, jeg siger det ikke!

15

Naar Skoven bliver grøn,
Opfyldes dit Hjertes Bøn.

16

Du finder din Lykke i Kjøbenhavn,
Naar Du løber Fastelavn.

17

Du skal ikke troe al Snik og Snak,
Tænk, det er Løgn, og siig — mange Tak!

18

Dig Laurbær og Myrthe er skaaret;
Hvad klæder Dig bedst i Haaret?

19

En seer man født for Prosa og En for Poesi,
En skabtes for Agurker og En for Potpourri.

20

Hvad ei et Solkys folder ud
Maa modnes ved den skarpe Lud.

Kilde: H.C. Andersens “Samlede Skrifter” Tolvte Bind.1879

Oversigt over H.C. Andersen digte – Hans Christian Andersen poems